Strengthening Champions for Free Expression in Ukraine in a Time of Conflict | Freedom House

Strengthening Champions for Free Expression in Ukraine in a Time of Conflict

Call for Proposals

Freedom House seeks proposals from rising and experienced independent researchers based in Ukraine for forward-looking briefs that focus on media, culture and human rights issues. For information on the theme and submitting a statement of interest, please email[email protected]

Freedom House seeks proposals from rising and experienced independent researchers based in Ukraine for forward-looking briefs on the following theme:

Culture, history, and limits on the freedom of expression in a time of conflict

The works of artists, museum curators, and scholars often serve as commentaries or reflections on current day social and political developments. Such commentaries often highlight troubling societal issues and trends that are not discussed openly in public discourse and serve to challenge mainstream public views and perceptions of these issues. As a consequence for this enjoyment of artistic and academic freedom that probes and provokes cultural norms and views, they are often criticized, attacked, or censored by public or private actors. Since independence, Ukraine has a history of limiting artistic and academic freedom; however, the threats to national security posed by the armed conflict and subsequent government policies aimed at regulating artistic and academic freedom and thought have only intensified the serious debate over the limits of the freedom of expression in Ukraine, particularly in the sphere of history and culture.

This brief would consider the forms and key actors responsible for controlling and limiting artistic and academic expression in Ukraine, the legitimacy of limits on the freedom of expression in order to protect national security, as well as the impact of government policies in the sphere of art, publishing, and historical inquiry on the open and public debate necessary for Ukraine’s democratic development.

Procedures:

Please submit concept proposals to [email protected] by September 10, 2019. The concept proposal should consist of an abstract of no more than 200 words, an outline of the argument and recommendations to be presented, and a CV of the principal researcher in Ukrainian or English languages. 

Freedom House jointly with experts from partner organizations NGO “Institute of Mass Information,” “Human Rights Platform,” and ZMINA. Human Rights Center will identify the finalist by September 30, 2019.

Contracted researchers will be asked to deliver a draft of 2500-3000 words by November 15, 2019. An honorarium of $200 per brief is provided. The brief will be published by Freedom House, and co-branded with partner organizations.

 

Ukrainian Translation: 

Freedom House оголошує конкурс серед аналітиків, незалежних оглядачів та експертів у сфері медіа, культури та прав людини, які вивчають досвід України, для написання огляду на таку тему:

Культура, історія та межі свободи вираження поглядів у часи конфлікту

Митці, куратори та науковці часто кидають виклик нормам, прийнятим у суспільстві, описуючи та висловлюючись у своїх роботах про актуальні, замовчані чи іноді гострі соціальні, політичні та історичні події у суспільстві. Через таку свободу художнього чи академічного вираження, яка може випробовувати чи провокувати культурні норми та розповсюджені погляди, вони стають жертвами критики, нападів чи цензури з боку державних або приватних інституцій чи суб'єктів. З часів незалежності Україна набула історії випадків обмежень свободи у мистецтві та академічному середовищі. Проте загрози інтересам національної безпеки у зв'язку зі збройним конфліктом та впровадження, у результаті цього, державних політик, направлених на регулювання мистецької та академічної свободи слова, лише підвищили градус дискусії в Україні щодо свободи вираження поглядів про історію та культуру на роки вперед.  

Мета цього аналізу - описати форми та ключових суб'єктів, відповідальних за контроль та обмеження художньої і академічної свободи в Україні, виправданість таких обмежень в інтересах захисту національної безпеки, а також вплив державних політик у сфері мистецтва, книговидання та історичної дискусії для відкритого громадського обговорення, необхідного для демократичного розвитку України. 

Умови:

Заявки на написання такого огляду прийматимуться до 10 вересня 2019 року. Запрошуємо аплікантів надсилати резюме та короткий опис (до 200 слів) з основною ідеєю та аргументами, які ви пропонуєте розкрити у фінальному тексті англійською або українською мовами на адресу [email protected].

Організація Freedom House спільно з експертами з партнерських організацій «Інститут Масової Інформації», «Платформа Прав Людини» та Центру прав людини «Зміна» визначить та повідомить переможця до 30 вересня 2019 року.

Перший чорновий варіант аналізу (обсягом 2,500-3000 слів) має бути підготовлено до 15 листопада 2019 року. Сума пропонованого гонорару - $200. Дослідник або дослідниця, якого/яку буде обрано в результаті конкурсу, матиме дорадчу підтримку у процесі роботи над цим аналізом.