Philippines

Resilient
Beijing’s Media Influence Efforts
High
41 85
Local Resilience & Response
High
50 85
Scores are based on a scale of 0 (least influence) to 85 (most influence)

Ang ulat na ito ay ginawa bilang bahagi ng proyekto ng Freedom House’s Beijing’s Global Media Influence project. Napag-alaman sa pag-aaral na ang Chinese Communist Party ay nagdagdag ng ibayong pagsisikap na maimpluwensyahan ang mga balita at ang mga daloy ng impormasyon sa buong mundo mula pa noong 2019, na gumagamit ng mas sopistikado, tago at mapilit na taktika. Ngunit ang mga mamamahayag , mga grupo ng sambayanan , at ang ibang gobyerno ay tumugon sa kampanyang ito sa paraan na paga-anin ang mga epekto nito . Ang buong ulat ng mga natuklasan at mga pamamaraan ay magagamit sa Ingles, Espanyol at Intsik. Ang ulat na ito ay kumakatawan sa malalim na pag-aaral ng kaso ng Pilipinas.

 

Mga Impluwensiya ng Pagsisikap ng Media ng Beijing 

Mataas

41 / 85

Lokal na Katatagan at Pagtugon 

Mataas

50 / 85

Katayuan

Matatag

 

Mga Pangunahing Natuklasan

 • Mga Matatag na Impluwensiya ng Pagsisikap: Sa nakalipas na tatlong taon, ang pagsisikap ng rehimeng Intsik upang maimpluwensiyahan ang media sa Pilipinas ay nananatiling matatag, na bumubuo ng mahalagang  dagdag na nakuha bago pa ang 2019. Kapansin pansin na sa panahong sumasakop noong 2019–2021, ay ang pagkakaroon ng kaugnay na kampanya ng Beijing sa disimpormasyon. 
 • Limitadong epekto,malakas na pampublikong pag-aalinlangansa Tsina: Mayroong datos na nagpapakita na ang pakiramdam ng mga Filipino ay lumipat na mula sa pakiramdam  na ang gobyerno ng Tsina ay may positibong impluwensya o modelo, at mas pinipili nila ang Amerika at ibang bansa bilang mga kapareha. Ang mga Filipino ay nagpapakita ng malawakang pag-alinlangan sa mga salaysay ng media ng Tsina, lalo na sa lumalalang  alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa  sa Timog na karagatan ng Tsina. Mayroon din silang tumataas na pinagsama-samang programa na nagsusulong ng kultura ng Tsina sa mga salaysay ng gobyerno ng Tsina, na nag-aambag sa  pagkaunti ng mga programang pang media sa Wika ng Tsina sa Pilipinas. Ang pagtutol ng publiko ay gumambala din sa mga kasunduang pang produksyon sa pagitan ng media ng Tsina at ng Pilipinas. (tingnan sa Epekto ).
 • Malapit na ugnayan ng gobyerno sa lokal na broadcaster at ibang pakikipagsosyo: Ang mga Intsik na media ay matagumpay na nakapagtatag ng malapit na ugnayan kay  President Rodrigo Duterte bago pa ang 2019,na nagdulot ng paglagda ng pormal na kasunduan ng pagtutulungan  ng media na aktibo pa rin. Ang estado ng Intsik na media ay regular na nagbibigay ng nilalaman, kasama ang mga singit, sa broadcaster ng bansa, ang  People's Television Network at mga pangunahing maka-gobyernong arawang dyaryong Filipino katulad ng Philippine  dailies na Manila Bulletin at Manila Times. Ang Philippine Star at Philippine Daily Inquirer, dalawa sa pinakasikat na labasan ng balita sa bansa, at naglathala din ng mga singit at mga artikulo mula sa media ng estado ng Tsina (tingnan ang Propaganda).
 • Aktibong presensiya sa social media ngunit limitadong pakikipag-ugnayan ng gumagamit: Ang mga diplomat na Intsik at media ng bansa ay may aktibong presensya sa social media platforms katulad ng  Facebook, na nagsusulat sa parehong Tagalog  at Ingles. Ang ibang account ay may mahigit na 1,000,000 o milyong tagasubaybay , bagaman ang pakikipag-ugnayan ng mga gumagamit ay limitado at ang bilang ng mga pekeng account ay hindi dapat mamamaliitin (tingnan ang Propaganda).
 • Suportadong byahe ng press: Mayroong  36 katao mula sa media industry ng Pilipinas ang nagpunta sa Tsina sa pamamagitan ng suportadong byahe noong 2019, na may ilang kalahok na gumagaya sa pamamaraan ng pagsasalita ng Tsina sa kanilang pagbabalik. Ang mga byaheng ito ay natigil dahil sa  resulta ng pandemyang COVID-19 noong  2020 (tingnan Propaganda).
 • Tukoy na disimpormasyon: Ang Pilipinas ay mahina sa disimpormasyon ng mga tauhan ng pro-Beijing actors dahil sa kakulangan sa legal at pangangalaga ng mga polisiya sa bansa, gayundin sa pampublikong kadalubhasaan at kaalaman tungkol sa isyu. Isang kaugnay na network sa Tsina, na may disimpormasyon na pinaandar nang maraming buwan ang hindi nasuri noong 2019 hanggang sa ito ay natukoy at inalis ng Facebook; kabilang dito ang mga mensaheng pro-Duterte at tumanggap ng mataas na pagtangkilik mula sa  Filipino online community habang aktibo. (tingnan Disinformation).
 • Malakas na impluwensya sa diaspora ng Media ng Intsik: Ang media na nasusulat sa wikang Intsik ay pinangingibabawan ng nilalaman ng Pro-Beijing, na maaring makaimpluwensiya sa politikang lokal dahil ang mga kasapi ng diaspora ng Intsik ay aktibo sa negosyo at pampublikong mga usapin. (tingnan Diaspora media).
 • Mababang pagpasok sa telebisyon at radio: Ito ay dahil sa bahagyang pushback at kawalan ng interes sa nilalalamang lokal,  ang media ng estado ng Tsina ay hindi naging matagumpay sa pag-impluwensiya ng radyo at telebisyon, ang dalawang pinagkakatiwalaang at pinagmumulan ng balita para sa mga Filipino, sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduang  sa kooperasyong bilateral  (tingnan ang Propaganda, Katatagan at Tugon ). 
 • Ibat iba at kritikal na lokal na media: Ang iba’t ibang uri ng katayuan ng media landscape sa Pilipinas ay nag-aalok ng matibay na katatagan sa impluwensiya ng Beijing   efforts, nagbibigay ng ibat-iba at kritikal na saklaw sa Tsina at impluwensiya ng Chinese Communist Party, kasama na ang  internasyonal na pagbabalita. Maski ang pangkalahatang pro-Beijing ay paminsan –minsan ding kritikal sa gobyerno ng Tsina, lalo na ang tungkol sa  Timog na Karagatan ng Tsina. Ang ilang media outlets ng Pilipinas ay may kultura ng bantay pamamahayag  at ang mahalagang kakayahan para sa mausisang pag-uulat . Bilang resulta, , ang mga salaysay ng pro-Beijing ay hindi mangingibabaw sa saklaw na pagbabalita ng Tsina (tingnan ang Katatagan at Tugon ). 
 • Ang pagtaas na atensiyon sa media at lipunang sibil sa impluwensiya ng Chinese Communist Party: Ang mga mamamahayag na Filipino at mga editor ay umatras laban sa pagsisikap ng estado ng Tsina na maglathala ng  nakaliligaw o walang tatak na nilalaman. Ang masiglang komunidad  ng malayang press ng Pilipinas ay nagtaas ng pagkilos laban sa pinaniniwalaang impluwesya ng estado ng Tsina. Noong March 2022, ang National Journalist Union ay naglathala ng mga alituntunin sa pag-uulat tungkol sa Tsina, na nag-udyok sa mga mamamahayag na panatilihin ang kalayaan habang iginigiit ang posiyon ng Pilipinas sa South China Sea. Mayroon na ring mga lumalabas na palatandaan ng atensiyon ng lipunang sibil sa maling impormasyon at pinsala sa kapaligiran na kaugnay ng pamumuhunan ng Tsina . (tingnan ang  Katatagan at Tugon). 
 • Ang Kahinaan ng media sa impluwensyang politikal, karahasan at legal na paghihiganti: Sa kabila ng katamtamang lakas sa batas ng transparency, ang Pilipinas ay walang mga batas laban sa pag-aari ng partisan o cross na pag-aari ng media. Ang resulta nito, ang mga labas ng domestic outlets ay mahina sa impluwensyang politikal. Maraming kahinaan ang lumalabas dahil sa mataas na antas ng karahasan laban sa mga mamamahayag at pagbabawal ng konstitusyon o sa mga banyagang pamumuhunan sa mass media, na may pinanghahawakan na parusahan ang mga malayang outlet na kritikal sa gobyerno ng Pilipinas katulad ng  Rappler (tingnan ang Katatagan  at tugon ).  

 

On Philippines

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
 • Global Freedom Score

  55 100 partly free
 • Internet Freedom Score

  65 100 partly free