Philippines

Resilient
Beijing’s Media Influence Efforts
High
41 85
Local Resilience & Response
High
50 85
Scores are based on a scale of 0 (least influence) to 85 (most influence)

Ang ulat na ito ay ginawa bilang bahagi ng proyekto ng Freedom House’s Beijing’s Global Media Influence project. Napag-alaman sa pag-aaral na ang Chinese Communist Party ay nagdagdag ng ibayong pagsisikap na maimpluwensyahan ang mga balita at ang mga daloy ng impormasyon sa buong mundo mula pa noong 2019, na gumagamit ng mas sopistikado, tago at mapilit na taktika. Ngunit ang mga mamamahayag , mga grupo ng sambayanan , at ang ibang gobyerno ay tumugon sa kampanyang ito sa paraan na paga-anin ang mga epekto nito . Ang buong ulat ng mga natuklasan at mga pamamaraan ay magagamit sa Ingles, Espanyol at Intsik. Ang ulat na ito ay kumakatawan sa malalim na pag-aaral ng kaso ng Pilipinas.

 

Mga Impluwensiya ng Pagsisikap ng Media ng Beijing 

Mataas

41 / 85

Lokal na Katatagan at Pagtugon 

Mataas

50 / 85

Katayuan

Matatag

 

Mga Pangunahing Natuklasan

 • Mga Matatag na Impluwensiya ng Pagsisikap: Sa nakalipas na tatlong taon, ang pagsisikap ng rehimeng Intsik upang maimpluwensiyahan ang media sa Pilipinas ay nananatiling matatag, na bumubuo ng mahalagang  dagdag na nakuha bago pa ang 2019. Kapansin pansin na sa panahong sumasakop noong 2019–2021, ay ang pagkakaroon ng kaugnay na kampanya ng Beijing sa disimpormasyon. 
 • Limitadong epekto,malakas na pampublikong pag-aalinlangansa Tsina: Mayroong datos na nagpapakita na ang pakiramdam ng mga Filipino ay lumipat na mula sa pakiramdam  na ang gobyerno ng Tsina ay may positibong impluwensya o modelo, at mas pinipili nila ang Amerika at ibang bansa bilang mga kapareha. Ang mga Filipino ay nagpapakita ng malawakang pag-alinlangan sa mga salaysay ng media ng Tsina, lalo na sa lumalalang  alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa  sa Timog na karagatan ng Tsina. Mayroon din silang tumataas na pinagsama-samang programa na nagsusulong ng kultura ng Tsina sa mga salaysay ng gobyerno ng Tsina, na nag-aambag sa  pagkaunti ng mga programang pang media sa Wika ng Tsina sa Pilipinas. Ang pagtutol ng publiko ay gumambala din sa mga kasunduang pang produksyon sa pagitan ng media ng Tsina at ng Pilipinas. (tingnan sa Epekto ).
 • Malapit na ugnayan ng gobyerno sa lokal na broadcaster at ibang pakikipagsosyo: Ang mga Intsik na media ay matagumpay na nakapagtatag ng malapit na ugnayan kay  President Rodrigo Duterte bago pa ang 2019,na nagdulot ng paglagda ng pormal na kasunduan ng pagtutulungan  ng media na aktibo pa rin. Ang estado ng Intsik na media ay regular na nagbibigay ng nilalaman, kasama ang mga singit, sa broadcaster ng bansa, ang  People's Television Network at mga pangunahing maka-gobyernong arawang dyaryong Filipino katulad ng Philippine  dailies na Manila Bulletin at Manila Times. Ang Philippine Star at Philippine Daily Inquirer, dalawa sa pinakasikat na labasan ng balita sa bansa, at naglathala din ng mga singit at mga artikulo mula sa media ng estado ng Tsina (tingnan ang Propaganda).
 • Aktibong presensiya sa social media ngunit limitadong pakikipag-ugnayan ng gumagamit: Ang mga diplomat na Intsik at media ng bansa ay may aktibong presensya sa social media platforms katulad ng  Facebook, na nagsusulat sa parehong Tagalog  at Ingles. Ang ibang account ay may mahigit na 1,000,000 o milyong tagasubaybay , bagaman ang pakikipag-ugnayan ng mga gumagamit ay limitado at ang bilang ng mga pekeng account ay hindi dapat mamamaliitin (tingnan ang Propaganda).
 • Suportadong byahe ng press: Mayroong  36 katao mula sa media industry ng Pilipinas ang nagpunta sa Tsina sa pamamagitan ng suportadong byahe noong 2019, na may ilang kalahok na gumagaya sa pamamaraan ng pagsasalita ng Tsina sa kanilang pagbabalik. Ang mga byaheng ito ay natigil dahil sa  resulta ng pandemyang COVID-19 noong  2020 (tingnan Propaganda).
 • Tukoy na disimpormasyon: Ang Pilipinas ay mahina sa disimpormasyon ng mga tauhan ng pro-Beijing actors dahil sa kakulangan sa legal at pangangalaga ng mga polisiya sa bansa, gayundin sa pampublikong kadalubhasaan at kaalaman tungkol sa isyu. Isang kaugnay na network sa Tsina, na may disimpormasyon na pinaandar nang maraming buwan ang hindi nasuri noong 2019 hanggang sa ito ay natukoy at inalis ng Facebook; kabilang dito ang mga mensaheng pro-Duterte at tumanggap ng mataas na pagtangkilik mula sa  Filipino online community habang aktibo. (tingnan Disinformation).
 • Malakas na impluwensya sa diaspora ng Media ng Intsik: Ang media na nasusulat sa wikang Intsik ay pinangingibabawan ng nilalaman ng Pro-Beijing, na maaring makaimpluwensiya sa politikang lokal dahil ang mga kasapi ng diaspora ng Intsik ay aktibo sa negosyo at pampublikong mga usapin. (tingnan Diaspora media).
 • Mababang pagpasok sa telebisyon at radio: Ito ay dahil sa bahagyang pushback at kawalan ng interes sa nilalalamang lokal,  ang media ng estado ng Tsina ay hindi naging matagumpay sa pag-impluwensiya ng radyo at telebisyon, ang dalawang pinagkakatiwalaang at pinagmumulan ng balita para sa mga Filipino, sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduang  sa kooperasyong bilateral  (tingnan ang Propaganda, Katatagan at Tugon ). 
 • Ibat iba at kritikal na lokal na media: Ang iba’t ibang uri ng katayuan ng media landscape sa Pilipinas ay nag-aalok ng matibay na katatagan sa impluwensiya ng Beijing   efforts, nagbibigay ng ibat-iba at kritikal na saklaw sa Tsina at impluwensiya ng Chinese Communist Party, kasama na ang  internasyonal na pagbabalita. Maski ang pangkalahatang pro-Beijing ay paminsan –minsan ding kritikal sa gobyerno ng Tsina, lalo na ang tungkol sa  Timog na Karagatan ng Tsina. Ang ilang media outlets ng Pilipinas ay may kultura ng bantay pamamahayag  at ang mahalagang kakayahan para sa mausisang pag-uulat . Bilang resulta, , ang mga salaysay ng pro-Beijing ay hindi mangingibabaw sa saklaw na pagbabalita ng Tsina (tingnan ang Katatagan at Tugon ). 
 • Ang pagtaas na atensiyon sa media at lipunang sibil sa impluwensiya ng Chinese Communist Party: Ang mga mamamahayag na Filipino at mga editor ay umatras laban sa pagsisikap ng estado ng Tsina na maglathala ng  nakaliligaw o walang tatak na nilalaman. Ang masiglang komunidad  ng malayang press ng Pilipinas ay nagtaas ng pagkilos laban sa pinaniniwalaang impluwesya ng estado ng Tsina. Noong March 2022, ang National Journalist Union ay naglathala ng mga alituntunin sa pag-uulat tungkol sa Tsina, na nag-udyok sa mga mamamahayag na panatilihin ang kalayaan habang iginigiit ang posiyon ng Pilipinas sa South China Sea. Mayroon na ring mga lumalabas na palatandaan ng atensiyon ng lipunang sibil sa maling impormasyon at pinsala sa kapaligiran na kaugnay ng pamumuhunan ng Tsina . (tingnan ang  Katatagan at Tugon). 
 • Ang Kahinaan ng media sa impluwensyang politikal, karahasan at legal na paghihiganti: Sa kabila ng katamtamang lakas sa batas ng transparency, ang Pilipinas ay walang mga batas laban sa pag-aari ng partisan o cross na pag-aari ng media. Ang resulta nito, ang mga labas ng domestic outlets ay mahina sa impluwensyang politikal. Maraming kahinaan ang lumalabas dahil sa mataas na antas ng karahasan laban sa mga mamamahayag at pagbabawal ng konstitusyon o sa mga banyagang pamumuhunan sa mass media, na may pinanghahawakan na parusahan ang mga malayang outlet na kritikal sa gobyerno ng Pilipinas katulad ng  Rappler (tingnan ang Katatagan  at tugon ).  

 

Kaligiran

Ang Pilipinas ay isang demokratikong konstitusyon at may katayuang Bahagyang Malaya sa Partly Free 2022 edisyon ng Freedom in the World, taunang ulat ng Freedom House’s tungkol sa ulat ng karapatang pang pulitiko at kalayaang sibil.1 Ang bansa ay may katayuang malaya sa Partly Free, ayon sa ulat ng Freedom House’s Freedom on the Net report.2 Ang mga kritiko ng gobyerno ay tinatakot at nililigalig online sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na “red-tagging,” kung saan sila ay inaakusahan sa publiko na may kaugnayan sa mga komunistang mga rebelde.3 Ang nga daluyan ng mga balitang kritikal at mga grupo ng panlipunang sibil ay sumailalim din sa mga pag-atakeng teknikal.4 Sa ilalim ni Presidente Rodrigo Duterte, na umupo sa pwesto noong 2016, binawi ng gobyerno noong 2020 ang lisensya ng panlupang pangsahimpapawid ng ABS-CBN, ang pinakamalaking malayang pangsahimpapawid na pangtelebisyon network ng bansa. Ang pagbabalita ng ASB-CBN’s news ay naging kritikal sa gobyerno.5 Ang labasan ay patuloy na nagsasahimpapawid online at sa pamamagitan ng cable at satellite systems.6 Marami ring kumpanya ng media ang nakaranas ng mga problemang pinansyal na pinalala ng pandemya ng COVID-19, na nagdulot ng pagbabawas ng mga kawani, pagsasara ng mga dyaryo ng komunidad, at ang paglipat sa mas mura na pormang digital katulad ng podcasts.7

Ang mga Filipinos ay naiulat na naglalaan ng maraming oras online at sa social media kumpara sa mga gumagamit ng mga ito saan man sa mundo users, at tinatayang 87 porsyento ng mga tumatangkilik sa mga balita sa bansa ay lumipat sa mga pinagmumulan ng balita mula sa online sources noong 2021.8 Facebook, YouTube, at Twitter ang mga pinakamalawak na ginagamit na plataporma para sa mga balita at pakikipag-usap pampubliko, na kung saan ang Facebook ang nananatiling pinakasikat.9 Ang mga tagaimpluwensya sa social media ay gumanap ng mahalagang papel sa kapaligiran ng media sa Pilipinas,10 at TikTok ang kadalasang nagiging pinagmumulan ng mga balita.11 Ngunit sa kabila ng pagbaba ng mga manonood kasunod ng pagtatapos ng pagsahimpapawid na panlupa,12 ng ABS-CBN, ang telebisyon ay ginagamit pa rin ng 61 porsyento ng populasyon at itinuturing na pinakapagkakatiwalaan ng pinagmumulan ng impormasyong politikal.13 Sa kabaligtaran, ang tiwala sa social media bilang pinagmumulan ng balita ay 20 porsyento lamang ayon sa isang survey mula 2021.14 Ang radio ay nananatili pa ring maimpluwensya lalo na sa mga lugar na malalayo sa bansa, kahit na hindi ito tuwirang nakikita sa pambansang antas ng statistika ng pagkonsumo.15 Ang Ingles at Filipino (na isang may pamantayang bersyon ng Tagalog16 ) ang opisyal na wika ng bansa. Kahit na ang Ingles ay hindi likas na wika sa mga Filipino, mahigit sa 70 posyento ng populasyon ay marunong magbasa at makaunawa ng Ingles na sinasalita.17

Ginawang normal ng Tsina at Pilipinas ang relasyong bilateral noong 1975, na nagdulot ng bagong agos sa migrasyon ng Intsik at pamumuhunan. Bago pa ang 1975, ang mga malapit na ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos at mga kaalyado ng US katulad ng Taiwan, kasama ang mga malapit na kontra komunistang elitistang pulitiko ng Pilipinas,ay nagbunga ng paninindigan laban sa Beijing. Sa kasalukuyan ang Pilipinas ay mayroong malapit na relasyong pang ekonomiya sa Tsina. Noong 2019, ang Tsina ay pangunahing pinagmulan ng mga pag-import ng Pilipinas at isa sa tatlong mga pangunahing export na merkado.18 Matapos na lumahok ang Pilipinas sa China’s Belt and Road Initiative (BRI) noong 2017, ang mga namumuhunang Intsik ay nagpondo sa ibat-ibang proyektong pang imprakstruktura at hinahangad na iugnay ang BRI sa ambisyong programa sa pagpapasigla ng imprastuktura “Build, Build, Build” ni Presidente Duterte. Ngunit, marami sa mga proyektong ito ay nakatagpo ng pagtutol mula sa publiko, minsan matapos na ang mga Intsik na gumaganap ay inakusahang tinatanggap ang mga interes ng mga kasalukuyang elitistang Filipino at sa gastos ng lokal na mga komunidad.19

Ang pagtutol ng mga Filipino sa mga proyektong imprakstruktura ng Intsik ay pinalala ng alitan sa teritoryo sa South China Sea, na lumalala noong 2016, nang ang Beijing ay tumanggi na tanggapin ang desisyon ng internasyonal na tribunal na pinapaboran ang Pilipinas.20 Dagdag pa rito ang xenophobic backlashes laban sa mga mamamayang Filipino na may ninunong Intsik, na tanyag na pinaniniwalaan na “banyaga” at nakakariwasa, ay may magulong relasyon sa pagitan ng Manila at Beijing. Kahit na ang Pangulong Duterte ay naghangad ng ugnayang pakikipagkaibigan sa Beijing, noong 2021 ang relasyong Sino-Filipino ay lumabas na nasa ilalim ng papalaking hidwaan, sa mga Filipinong interlocutors, kabilang na ang presidente, ng dumaraming puna sa mga paglusob ng mga Intsik South China Sea.21

Ang mga impluwensiya ng pagsisikap sa media ng Beijing Propaganda at ang pagsusulong ng mga itinatanging salaysay Mahahalagang Salaysay

Ang mga pangunahing salaysay na isinulong ng Chinese Communist Party (CCP) sa Pilipinas ay sumunod sa pamantayan ng estado ng Tsina propaganda package, na mayroong kahalong pagbubuo ng ugnayan, positibong promosyon ng Tsina, at mga kontrang salaysay laban sa mga pagpuna. Sa Pilipinas, mayroong particular na pokus sa mga pinagtatalunang isyu ng South China Sea at ang relasyon ng Manila sa Estados Unidos.Isa sa mahahalagang salaysay ay naglalarawan sa Tsina bilang isang mas mabuting “kaibigan” sa Pilipinas kaysa sa Estados Unidos, lalo na noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Ito ang karaniwang kasabihan na “Ang isang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan, at oras ang magsasabi.” Ang pandemya ay isang pagsubok sa pakikipag-kaibigan”22 Madalas na sinasabi ng media ng estado ng Tsina ang mga donasyong bakuna ng Tsina sa Pilipinas habang inaatake ang mga polisiya ng Amerika, katulad na lamang ng pagmumungkahi na ang Estados Unidos ay namumulitika sa mga imbestigasyon sa pinagmulan ng COVID-19.23 Pinagtatalunan ng Beijing na ang pagtutulungang US-China ay makikinabang ang mundo at ang paghaharap ay magdudulot ng pagdurusa sa lahat, pagtatakip sa sobrang wastong pagpuna bilang pagsisikap upang kontrahin at papanghinain ang Tsina.24 Kahalintulad nito, ang CCP ay tumawag para sa “win-win na pagtutulungan cooperation” sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa alitan sa South China Sea, na nagbibigay diin na sa mga bansa mas mahalaga ang interes ng nakararami kaysa sa kanilang pagkakaiba-iba.25 Ang gobyerno ng Tsina ay naglalarawan bilang isang mabuting modelo ng pamamahala sa pamamagitan ng pagmamalaki ng mga diumano’y tagumpay na ginawa nito laban sa kahirapan at sa BRI.26 Ito rin ay gumana upang papanghinain ang mga internasyonal na kritiko, na kumokontra sa mga ulat tungkol sa mga paglabag ng mga karapatan sa rehiyon ng Xinjiang at Hong Kong habang naglalarawan sa sarili bilang katulong sa pangdaigdigang lawak.27

Pangunahing mga daan ng pagpapakalat ng nilalaman Diplomatikong komunikasyon sa imprenta at online: Sa kamakailang mga taon, ang banyagang polisiya ng Tsina ay naging mas may paninindigan at maagap, proactive, sa paggamit ng social media bilang pangunahing paraan ng diplomasyang pampubliko.28 Sa ulat na ito na saklaw sa panahong (2019-21), ang mga gawain ng social media na patungkol sa mga Filipinos ay tumaas ang bilang, lalo na sa panahong ng pandemyang ng COVID-19. Ang ambassador ng Tsina sa Pilipinas na si Huang Xilian, na naupo sa serbisyo noong December 2019, ay regular na nagpopost at umaakit sa mga gumagamit sa kanyang Facebook page, na nagsimula noong December 2020 at nagkaroon mg mahigit sa 47,000 tagasubaybay nitong January 2022.29 Ang embahada ng Tsina ay gumawa ng Lengwaheng Ingles na mga accounts sa Twitter at Facebook bago ang 2019 at nagkaroon ng 13,400 and 123,000 tagasubaybay, ayon sa pagkakabanggit, nitong January 2022.30 Sa kaparehong panahon, ang embahada ay patuloy na pinakikinabangan ang mga tradisyonal na anyo ng diplomasyang pampubliko. Sa saklaw na panahon, si Huang ay nakapaglathala kahit paano at naglathala ng 10 op-ed piraso sa sikat na pro gobyernong labasan, sa Manila Times31 at Manila Bulletin,32 ganundin sa The Daily Tribune, isa pang pro gobyerno, ngunit hindi kasing sikat na arawang dyaryo.33 China Radio International at ibang Chinese state media: China Radio International (CRI) ay ang nag-iisang labasan ng media na mayroong tiyak na mahalagang presensiya sa Pilipinas,34 kasama na ang mga social media posts na iniharap sa Tagalog sa Facebook at YouTube.35 Ang Facebook page, na itinatag noong Mayo 2011, ay mayroong mahigit sa isang milyon na tagasubaybay, kahit na medyo mababa ang pakikipag-ugnayan ng mga gumagamit. Mula noong kalagitnaan ng mid-2018 hanggang May 2020, nang ang paglaban na pampubliko ay nagdulot ng katapusan sa pagkaka-ayos, ang pag-aari ng estado ng Pilipinas na estasyon ng radio, Radyo Pilipinas ay isang channel ng pamamahagi para sa CRI programming;36 ang tambalang ginawa ay nagbunga ng Wow China, na nagtatampok ng isang Manila-based CRI correspondent na gumagamit pareho ng Tagalog at Ingles upang makipagtalastasan sa kanyang co host na Filipino.37 Ang Guangming Daily ay isang a bilingual na arawang dyaryo na kontrolado ng CCP, na mayroong opisina sa loob ng bansa, samantalang ang dalawang pangunahing ahensiya ng pambansang balita ng Tsina, Xinhua at China News Service, ay mayroong pansariling mamamahayag na nakabase sa bansa. Pakikipagsosyo ng Media: Noong May 15, 2017, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO), isang executive-branch agency na nangangasiwa ng media na pag-aari ng Pilipinas, ay lumagda ng isang memorandum of understanding (MOU) upang isulong ang kooperasyon ng media kasama ang Chinese state media.38 Kasunod nito, ang Chinese state media ay nagtangkang bumuo ng aktibong pakikipagsosyo sa Philippine outlets, na nagkamit ng magkakahalong resulta. Noong 2017, ang Philippine state broadcaster People’s Television (PTV) ay nagsimula ng programang simulcasting mula sa China Global Television Network (CGTN), isang pag-aari ng CCP na English news channel.39 Noong October 2018, ang PTV4, ay mayroong medyo maliit na tagasubaybay,40 ay nakatakdang magsimula ng pagsasahimpapawid ng Filipino-dubbed Chinese documentaries at ibang mga palabas sa pamamagitan ng isang programang tinawag na “China TV Theater,” ngunit ikinansela ang programa matapos ang pagtutol ng publiko sa isang planadong pagsisiyasat ng kongreso.41 Ang PTV4, kasama ang isa sa pangunahing dyaryo ng bansa, ang Philippine Daily Inquirer,42 ay mga miyembro ng Belt and Road News Network at Asia News Network, ayon sa pagkakabanggit,ang mga Chinese state-sponsored frameworks na nagsusulong ng aktibong t pagbabahagi ng Beijing-backed na nilalamang mga balita. Sa loob ng saklaw na panahon, ang Philippine Daily Inquirer ay regular na naglalathala ng nilalaman mula sa China Daily bilang resulta ng pakikilahok nito sa Asia News Network.43 Noong November 2018, ang China’s National Radio and Television Administration (NRTA) at PCOO ay lumagda sa isang memorandum of agreement sa Sino-Philippine broadcasting and television cooperation,na naglalayong “palakasin ang kooperasyon sa Philippines sa larangan ng pagpapalitan ng balita, program production, technology R&D, industrial development at human resources construction.”44 Ang mga manggagawa ng media ay kinapanayam ng International Federation of Journalists (IFJ) para sa isang palatanugan tungkol sa impluwensiya ng CCP, ay bumanggit tungkol sa diumano’y malapit na ugnayan sa pagitan ng progovernment na dyaryong Manila Bulletin at Manila Times at ang embahada ngTsina ay naglabas ng kanyang isinatinig na alalahanin tungkol sa parang matagumpay na Beijing’s co-optation at media ng gobyerno ng Pilipinas upang gumawa ng “brazen propaganda at kahit disinpormasyon.”45 Libreng nilalaman at mga patalastas para sa lokal na dyaryo: Ang media ng estado ng Tsina ay regular na naghahandog ng libreng limbag ng nilalaman at libre na online na nilalaman sa mga lokal na dyaryo. Sila rin ay karaniwang nagsisingit ng patalastas sa mga edisyon na inilimbag ng mga pangunahing dyaryo, mula sa malawakang kilala na tagapagbalita ng gobyerno katulad ng Manila Bulletin hanggang sa ibang mga sikat na dyaryo katulad ng Philippine Star.46 Bawat isa sa Manila Bulletin at Philippine Star ay nagpapatakbo ng lingguhang segment tungkol sa Tsina na nagtatampok ng mga muling inilimbag na artikulo mula sa Chinese state media katulad ng People’s Daily at Xinhua, ayon sa pagkakabanggit na tinawag na “Many Facets of China” at “Window to China.”47 Parehong websites ng Manila Times at Manila Bulletin ang karaniwang naghahandog ng nilalaman mula sa Xinhua at Global Times, isang kontrolado ng CCP na tabloid. May mga naulat din na mga singit noong 2019 sa BusinessWorld, isang nangungunang konserbatibong dyaryong pang negosyo,48 ngunit ang mga paghahanap sa website ng outlet noong December 2021 ay ipinahayag ang maliit na nilalaman tungkol sa Chinese state media. Mga suportadong byahe ng mga press: Mula noong 2014, ang mga opisyal na Tsino ay nagdagdag ng pagsisikap upang magbigay ng mga pagsasanay at mga byehe sa mga banyagang mamamahayag, karamihan ay mula sa Africa and Asia.49 Ang pakikilahok ng mga mamamahayag na Filipino sa mga byaheng ito ay naging madalas matapos na maupo si Duterte noong 2016.50 Mula ng Enero 2019, 36 mamamahayag na Filipino, editors, or media executives ang nagbyahe papuntang Tsina para sa pagsasanay sa media at junkets, karamihan ay kumakatawan sa pag-aari ng estado o mga media outlets na kaibigan ng gobyerno.51 Ilan sa mga kalahok ay nakagawa ng mga palakaibigang balitang ulat, mga panayam, at tampok na mga kwento, na tumalakay sa pasulong na teknolohiya ng Tsina, sa BRI, mga pagsisikap laban sa kahirapan, at kahusayan sa media habang at matapos ang mga byaheng ito. Pagkatapos ng 2019 na byahe, isang tagapag-ulat mula sa labasan ng rehiyon outlet iOrbitNews ang nagsulat ng isang salaylay na pumupuri sa pagsisikap ng Tsina laban sa kahirapan sa pamamagitan ng turismo.52 Ayon sa International Federation of Journalists, may ilang mamamahayag mula sa isla ng Mindanao,na tahanan ng karamihan sa mga Muslim na mamamayan ng bansa, ang bumisita sa Xinjiang, ang tinubuang bayan ng Uyghur at ang lokasyon ng kalupitang krimen laban sa Uyghurs, at pagkatapos ay nagsulat ng “mga kwentong pumupuri sa Tsina dahil sa pagtugis sa mga terorista.”53 Isang editor ng Manila Bulletin ang nagpahayag ng mga punto ng pagsasalita ng CCP habang inaalala ang kanyang pakikilahok sa 10- buwang pagsasanay na iniayos ng China Public Diplomacy Association, na kanyang nilahukan mula 2018 to 2019 habang naglilingkod bilang PCOO officer. Ang kanyang kwento ay inilathala ng by Xinhua at ang kontrolado ng estado ng Pilipinas na Philippine News Agency (PNA).54 Suportang Pulitikal sa Media: Sa panahon ng kanyang panunungkulan, si Presidente Duterte ay isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng mas malapit na ugnayan sa PRC. Madalas niyang sinasabi ang retorika ng Beijing sa pagsusulong ng pagtutulungang “win-win”, pinasasalamatan ang Presidente ng Tsina Xi Jinping sa tulong sa panahon ng pandemya, ipinagtatanggol ang posisyon ng Beijing sa pinagmulan ng COVID-19, at pag-uutos sa kanyang gabinete na huwag magsalita tungkol sa alitan sa South China Sea.55 Sinuportahan din niya ang papalaking pamumuhunan ng Tsina at ugnayang military habang isinasatinig ang pagpuna sa Estados Unidos. Sa ilalim ng administrasyong Duterte ang Philippine Department of Information and Communications Technology ng Pilipinas ay nagkaroon ng magiliw na ugnayan sa CCP. Ang PNA, na kontrolado ng opisina ng presidente,56 ay kapansin-pansing palakaibigan sa saklaw nito sa Tsina at mga gawain ng Intsik sa Pilipinas. Mga kampanya ng Disimpormasyon

Para sa layunin ng ulat na ito, ang disimpormasyon ay tinukoy bilang sinadyang pagpapakalat ng mali o nakaliligaw na nilalaman, lalo na sa pamamagitan ng hindi tunay na aktibidad— katulad ng paggamit ng pekeng accounts—sa pangmundong social media platforms. Sa Pilipinas, ang Chinese state-affiliated actors ay hayagang nagsusulong ng nakaliligaw na impormasyon sa mga paksang katulad ng pag-aangkin ng teritoryo ng Beijing sa Taiwan at sa West Philippine Sea—ang bahagi sa South China Sea na nasa loob ng ekslusibong pang-ekonomikong sona sa Pilipinas.57 Marami ang patungkol sa mga kampanya ng disimpormation campaigns na naglalayong bumuo ng mga tagong networks ng impluwensiya.

Sa panahong saklaw ng 2019–21, mayroong isang naitalang kampanya ng disinpormasyon na para sa mga nagbabasa ng balita sa Pilipinas. Noong September 22, 2020, ang Facebook ay nagbaba ng isang pro-Beijing network na gumagamit ng inayos na pekeng accounts, mga pahina, at mga grupo na nagbuhat sa Tsina sa Instagram, Twitter, and Facebook.58 Ang network ng disipormasyon ay may posibilidad na gumawa muna ng online groups at mga pahina at pagkatapos ay gumamit ng pekeng individual accounts upang isulong ang mga ito. Ang natukoy na network ay nagtarget ng ilang mga bansa, magmula noong 2016 kasama ang Taiwan. Ito ay gumawa ng limang malaking Philippine assets magmula March 2018 hanggang March 2019 at nagtatatag ng 55 pekeng accounts sa pagitan ng March 2018 at July 2019.59 Ang network ay regular na pumupuri kay Duterte, sa kanyang pamilya, at mga kaalyado sa pulitika katulad ni Senator Imee Marcos, habang inatake ang mga numero ng oposisyon at ang critical independent media outlets katulad ng Rappler. Isang mahalagang minorya ng posts ay nakatutok sa pagtatanggol ng mga benepisyo ng pakikipagkalakalan sa Tsina, sa Chinese COVID-19 aid, ang mga pag-aangkin ng Beijing sa South China Sea. Ang kampanya ay nagkamit ng medyo malaking madla sa Pilipinas. Katulad nito, isang grupo sa network na nakatutok sa Pilipinas at umabot sa mahigit na 50,000 mga miyembro, samantalang wala sa ibang grupo naman na nagtutukoy sa ibang bansa ay nadagdagan ng mahigit sa 2,000 miyembro.60

Censorship at pananakot

Kahit na walang tinukoy na mga insidente ng censorship ang napag-alaman, ang limitadong saklaw ng media ng estado ng Pilipinas ng mga paksa na maaaring sensitibo sa politika para sa CCP—maliban sa South China Sea—ay nagmungkahi na ang mga editors ay nagsagawa ng aksyon upang pigilan ang mapanganib na saklaw na kritikal sa Beijing.61 Ang mga pribadong pro-government outlets katulad ng Manila Times ay hindi rin nagdadala ng mga balita o komentaryo na kritical sa BRI, ng mga pag-abuso sa karapatan sa of Hong Kong and Xinjiang, o sa Tsina sa pangkalahatan.62 Isang reporter mula sa Manila Bulletin ang nagsabi na ang outlet na may kaugnayan sa istorya ng Tsina ay parang mayroong malambot at ligtas na anggulo matapos sumailalim ng proseso ng editing.63

Ang mga mamamahayag at media commentators ay minsan ding nakakaranas ng pananakot mula sa opisyal ng estado ng Tsina at sa mga internet “trolls.” Sa isang tanghalian na ibinigay ng embahada ng Tsina sa Manila, isang kinatawan ng gobyerno ng Tsina ang naiulat na sumita sa mga mamamahayag na Filipino dahil sa kanilang pag-uulat tungkol sa Taiwan at tinuruan sila.64 Ayon sa mamamahayag ng Rappler, na si Camille Elemia, ang embahada ng Tsina minsan ay hindi nag-iimbita ng mga outlets na kritical sa Beijing para sa embassy briefings. Matapos ang pag-uulat tungkol sa pagkakapareha ng mga programang pro-Beijing Chinatown TV at ABS-CBN, si Elemia ay nakatanggap ng maraming mensaheng spam sa Facebook Messenger. Gayundin, isang tagapag-ulat ng ABS-CBN ang pinuna ng isang online trolls matapos ihabol ang isang storya sa pinag-aawayang dagat sa West Philippine Sea.65 Isang respetadong dating mataas na Supreme Court justice at media commentator ang inatake ng pro-CCP trolls sa comments section ng kanyang columns na pumupuna sa Beijing.66 Ang pinagsamang takot ng pagkawala ng access at pananakot ay nagbibigay ng insentibo sa self-censorship sa mga tagapag-ulat,mga komentarista, at mga editors, lalo na ang mga nagtatrabaho para sa media ng estado ng Pilipinas.

Kontrol sa imprastruktura ng pagpapalaganap ng nilalalaman

Ilang kompanyang China-based na may malapit na relasyon sa CCP o track-record ng pagpapagana ng digital surveillance at control sa loob o labas ng Tsina na sangkot sa imprastruktura ng impormasyon sa Pilipinas. Halimbawa, noong December 2021, ang karamihan sa kagamitan para sa Philippines’ fifth generation (5G) wireless networks para sa Pilipinas na karamihan ay binigay ng kompanyang China-based telecommunications Huawei,na may rekord ng pagbuo ng censorship at surveillance systems.67 Samantalang ang ibang telecommunications companies sa Pilipinas ay nagsimula ng kusang loob na paglipat sa ibang tagapagbigay, ang gobyerno ay hindi nagbigay ng mga insentibo upang gawin ito. Sa katapusan ng 2020, 85 porsyento ng 5G networks na pinaandar ng telecom firms Globe and Smart ay binigay ng mga kompanya ng Intsik by.68 Walang katibayan sa kasalukuyan sa kagamitan ng Huawei na ginagamit para sa censorship or surveillance sa Pilipinas.

Habang ang pangmundong katanyagan ng China-based social media platforms ay tumaas, nagkaroon ng mga alalahanin tungkol sa kaugnay na kalabuan ng polisiya ng nilalaman at pagkakatukso sa impluwensiya ng CCP. Ang WeChat, na pag-mamay-ari ng China-based technology na kompanyang Tencent, ay ginamit ng humigit kumulang ng 21 porsyento ng mga Filipino na gumagamit ng internet na may edad sa pagitan ng edad 16 haggang 64 noong 2021.69 Mayroong katibayan na ang mga gumagamit na Filipino users ay nakalantad sa disimpormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga opisyal WeChat accounts, na dapat ay nakarehistro sa loob ng Tsina at sumasailalim sa sensorship ng CCP’s domestic regime. Gayunpaman, ang mga Filipinong nasurvey ay nag-ulat na ginamit nila ang WeChat bilang isang messaging app,na hindi pinapansin ang mga tampok na nilalaman nito, kasama na ang mga balita, na naglimita sa pagiging potensyal na pagiging tagapaghatid ng disipormasyon.70

Noong 2021, TikTok, ang pangmundong subsidiary ng Beijing-based social media company ByteDance, ay ika-lima sa pinaka downloaded app sa Pilipinas at isa sa nangungunang pito sa larangan ng mga aktibong gumagamit.71 May ilang mga dokumentadong kaso sa buong mundo sa TikTok na nag-aalis o minamaliit ang mga sensibong nilalaman na politika, kasama na ang nilalaman ng lumalabag sa alituntunin ng domestic Chinese censorship guidelines, kahit na sinasabi na naitama na ang ganitong mga problema.72 Isang media report noong June 2022 na ayon sa lumabas na pagpupulong sa TikTok na nagtaas ng pag-aalala na ang mga pahayag na ginawa ng ByteDance tungkol sa data privacy ng mga gumagamit sa US ay hindi totoo, at mas malawak na nagtanong sa ilang mga pahayag ng kompanya tungkol sa mga polisiya nito.73 Walang malinaw na katibayan ng censorship o manipulasyon ng nilalaman sa pamamagitan ng TikTok sa Pilipinas sa saklaw na panahon.

Maliban pa sa mula sa mga panganib na kaugnay ng teknolohiya mula sa mga kompanya na nakabase sa Tsina, ay mayroong ilang kahinaan na kaugnay sa mga investment ng Tsina sa telecommunications companies sa Pilipinas, na maaring magbigay ng impluwensiya at kapakinabangan sa mga Chinese stakeholders. Noong March 2021, ang kompanyang Philippine Dito Telecommunity, na kung saan ang Chinese state telecommunications company China Telecom ay humahawak ng 40 porsyento taya, ay naglunsad ng serbisyong mobile sa bansa.74

Pagpapakalat ng CCP media norms, mga taktika o mga modelo ng pamamahala,

Dagdag pa sa paghihikayat sa mga lokal na mamamahayag at mga kinatawan ng media industry upang ulitin ang salaysay ng CCP propaganda, ang suportadong byahe ng mga mamamahayag papuntang Tsina ay maaaring makaimpluwensiya ng pagpapatibay ng mga pamantayan ng mga media na makakaimpluwensiya rin sa pagtanggap sa Beijing’s media norms at mga taktika. Isang Filipinong mamamahayag na nagbyahe sa Tsina nang apat na beses mula noong 2017 ang nagsabi, “Sila [Chinese media trainers] ay nagpahiwatig ng pagsusulong ng uri ng pamamahayag ng Instik laban sa Western na pamamahayag sa pamamagitan ng mga panayam at briefings sa delegasyon ng media ng Pilipinas.”75 Idinagdag pa nya na nalalaman ng mga mamamahayag na Filipino na ang pagsasanay ay propaganda at dahil dito ay hindi ginagamit ang itinuro sa kanila.76 Gayunpaman, dalawang mamamahayag ang lumahok sa nasabing kahalintuad na byahe ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa China at nakipagtalo na “walang mali” sa Pilipinas na humihingi ng patnubay mula sa media ng Beijing sa halip na Estados Unidos dahil sa pagkakatulad ng kultura sa pagitan ng Tsina at Pilipinas.77

Pagpapakalat ng Chinese diaspora media

Ang CCP ay mayroong panananaw na ang pangmundong pagpapakalat ng global Chinese diaspora ay pangunahing target para sa impluwensiya at gumawa ng makabuluhang pagsisikap sa pagsusulong ng ginustong salaysay ng Beijing sa media ng wikang Intsik. Ang CCP ay lalong nagiging aktibo sa outreach sa komunidad ng Filipino Chinese diaspora sa pamamagitan ng Overseas Chinese Affairs Bureau, na pinangasiwaan ng United Front Work Department mula noong 2018.78 Humigit kumulang na 1.35 milyong residente ng Pilipinas—na kumakatawan sa halos 1.2 to 1.8 porsyento ng populasyon —ay mayroong isang magulang na Intsik at halos 25 posyento ng populasyon ng Filipino ay tinatayang mayroong ninunong Instik.79 Ang mga elites ng diaspora sa bansa ay mayroon malakas na impluwensyang ekonomiko at pulitiko,80 na nagtataas ng posibilidad ng isang matagumpay na impluwensiya ng kampanya ng media ng wikang Tsino ay maaaring magkaroon ng mahalagang epekto sa pulitika sa Pilipinas.

Ang media ng wikang Tsino ay kasalukuyang nagbibigay ng pinagmumulan ng impormasyon sa mga dayuhang negosyante at sa ibang mga residente na may lahing Intsik katulad ng jiuqiao, ang mga nandayuhan sa bansa sa pagitan ng taong 1950s and 1980s.81 Karamihan sa mga mambabasa ng arawang dyaryo sa wikang Tsino ay may edad na 65 pataas, at ang mga batang henerasyon ay bihirang isali ang kanilang sarili sa mga gawaing pagpapakalat o organisasyon ng gawaing diaspora.82

Karamihan sa media ng wikang Tsino sa Pilipinas ay mayroong pro-Beijing na oryentasyon.83 Bago pa ang pandemyang COVID-19, ang mga mamamahayag mula sa network ng wikang Tsino from ay madalas na dumadalo sa mga kasayahan, mga byahe at mga kaganapan sa pakikisama na inisponsor ng embahada ng Tsina. Sa pakikipag-usap sa mga miyembro ng Chinese Filipino community, nabunyag na marami silang napag-alamang mga kritilkal na impormasyon tungkol sa Tsina mula sa international na pinagmumulan ng mga balita at ang ganitong pag-uulat ay hindi “harapan at gitna” sa local na wikang Intsik na pinagmulan.84 Isang pagsusuri ng Freedom House ang nagpatunay ng ganitong kumpirmadong padron. Walong Chinese-language WeChat accounts ang targeted sa mambabasa sa madlang Filipino na nagtatampok sa salaysay na pro-Beijing.85 Tatlong publikasyon ang gumamit ng nilalaman mula sa China News Service para sa internasyonal na pag-uulat, kasama ang mga balita sa Tsina, kahit na sila ay gumagawa pa rin ng kanilang nilalaman sa Pilipinas.86 Anim na nalimbag na publikasyon ng diaspora kasama ang Yazhou Zhoukan, isang internasyonal na publikasyon na naglalathala rin sa Pilipinas, ang nagtampok ng espesyal na sipi upang parangalan ang 100th anibersaryo ng of CCP noong 2021.87 Noong 2020, ang Manila Bulletin, na pag-aari ng isang Chinese Filipino negosyante, ay naglunsad ng website na pag-ari ng Chinese-language website,88 na naging unang labasan ng balita sa Pilipinas na gumawa nito. Ang nilalaman ng Chinese-language nito ay naayon sa nilalaman nito na English-language.

Lokal na katatagan at pagtugon Pinagbabatayan na katatagan ng Media Mausisang kapasidad ng pag-uulat at kultura: Ang Pilipinas ay mayroong malakas na kultura ng watchdog journalism, bagaman si President Duterte ay nagpakita ng pagbabalewala at palaban na saloobin patungo sa media sa panahon ng kanyang panunungkulan sa gobyerno. Ang mga maimpluwensya na labasan ng media sa bansa, sa pangkalahatan ay may kadalubhasaan at mga kasanayan na magsagawa ng mausisang pag-uulat. Isang halimbawa ang Philippine Center for Investigative Journalism, na nagkaloob ng pondo para sa mga proyektong mausisang pag-uulat.89 Ang mga labasan ng mga Balita ay naglimbag ng mga ulat na nag-ambag sa malalaking pagbabago sa pulitika, katulad ng pagtatanggal sa mga tiwaling opisyal hanggang sa kasama na ang mga presidente. Ang mga labansan din ng mga Balita ay paminsan-minsang ding naglalathala ng mga artikulo tungkol sa domestic disinformation.90 Magkakaibang pag-imprenta at kapaligirang ng online media: Ang imprenta at online media landscape ng Pilipinas ay lubhang magkakaiba at hiwa-hiwalay.91 Mayroong napakaliit na pormal na kontrol sa media outlets at distribution networks,92 at walang nag-iisang outlet o linyang politikal na nangingibabaw sa manonood o mambabasa.93 Habang ang kakulangan ng pondo at kawani ay maaring magdulot ng panganib sa mga outlet na tumanggap ng mga alok na libre o suportadong pagsasanay at tulong mula sa gobyerno ng Tsina, ang mga mambabasa ay maaring pumili sa ibat-ibang hanay ng mga mapag-kukunan. Ang media outlets ng Pilipinas ay tumatangkilik sa mga banyagang ahensiya ng balita para sa nilalaman at international outlets katulad ng US-based Cable News Network (CNN) at British Broadcasting Corporation (BBC) na regular na naabot ng publiko.94 Gayunpaman dapat tandaan, na ang pagmamay-ari sa merkado ng domestic radio at television ay napakataas.95 Masiglang lipunang sibil na magtrabaho sa kalayaan ng pamamahayag: Maraming organisasyon ng lipunang sibil sa Pilipinas ang sumusubaybay at nagtataguyod ng kalayaan sa pamamahayag. Kabilang dito ang Foundation for Media Alternatives, Human Rights Watch Philippines, ang Center for Media Freedom and Responsibility, ang Philippine Internet Freedom Alliance, ang Free Legal Assistance Group, at ang National Union of Journalists in the Philippines (NUJP). May mga grupo sa lipunang sibil na sumusubaybay sa track disinformation ang tumawag ng malaking atensyong pulitikal sa problema, kahit na mayroong maliit na pagtutok sa Tsina bilang pinagmulan ng disimpormasyon at ang komunidad ng Philippine intelligence ay mas nakatutok nang pangkalahatan sa banta sa sarili kaysa sa banyagang kapangyarihan.96 Ang Philippine Commission on Elections launched ay naglunsad ng partnership with Facebook, Google, at TikTok upang labanan ang disimpormasyon bago pa ang eleksyong pangpanguluhan ng May 2022.97 Kamakailan lamang ay napagkalooban ng gawad Nobel Peace Prize si Maria Ressa, ang tagapagtatag ng malayang online news outlet Rappler, upang tumulong na maitaas ang kamalayan ng publiko sa press freedom at mga isyu ng disimpormasyon.98 Mga kinakailangan sa Media transparency: May mga batas na nagtatakda na ang lahat ng mga kompanya ay dapat ibunyag ang kanilang mga istruktura ng pagmamay-ari sa isang regulatory body, kung saan ang mga impormasyon ay nabibili, sa lahat ng mga pampublikong listahan ng mga kompanya na kinakailangang maglathala ng impormasyon ng pagmamay-ari.99 Dagdag pa rito, ang mga mamamahayag sa himpapawid ay dapat magkaroon ng prangkisa na inaprubahan ng kongreso upang gumana.100 Tiyak na Katatagan ng Tsina Ang paglago ng media at atensyon ng panlipunang sibil sa impluwensya ng Tsina: Bagaman ang Philippine news outlets sa pangkalahatan ay walang dedikadong tagapag-ulat ng China, mayroong mga mamamahayag na nakatuon sa ugnayang panlabas. May ilang outlets na nakapaglabas ng ulat sa impluwensya ng Beijing sa media. Ang Philippine Daily Inquirer ang sumaklaw sa nakaraang pananaliksik ng Freedom House sa topic,101 at ang Rapper ang naglathala ng mausisang ulat tungkol sa impluwensiya ng Chinese media sa Cambodia at sa Pilipinas, na may pondo mula sa Sasakawa Peace Foundation ng Japan.102 Ang mga Outlets din ay muling naglathala ng mga gawa mula sa internasyonal na pinagmumulan ng mga balita, katulad ng pagsisiyasat sa Chinese disinformation ng US-based digital outlet Coda Story.103 Ang mga mamamahayag mula sa mga malayang tiyak na outlets katulad ng Rappler ay naimbitahan paminsan-minsan sa akademikong mga kaganapan sa mga paksa katulad ng Chinese information warfare.

Nagkaroon din ng papataas na saklaw ng mga balita sa impluwensiya ng CCP, nang mas malawak sa pamamagitan ng ibat-ibang outlets sa kabuuan ng political spectrum. Halimbawa, ang pro-government at pangkalahatan ay pro-Beijing Manila Times ay paminsan minsang naglalahala ng mga opinyon at mga artilkulo na nagtatanong tungkol sa Tsina at ang impluwensiya nito sa bansa ito rin ay muling naglathala ng critical China na nag-uulat mula sa international news agencies katulad ng Reuters and Agence France-Presse.104 Ang mga tema na tinalakay ng mga nasabing mga istorya, kasama ang mga alalahanin sa utang pampubliko na kaugnay ng mga proyektong Chinese-built infrastructure,105 ang magkahalong pakinabang ng Chinese investments at mga donasyon,106 at posibleng paglabag sa imigrasyon ng mga mangagawang Intsik.107 Ganun din, ang mga grupo ng civil society katulad ng organisasyong nongovernmental Pinoy Aksyon for Governance and the Environment ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa ha mga gastos sa kapaligiran ng mga pamumuhunan ng Tsino.108 Gayunpaman, ang saklaw ng media sa China ay mas limitado sa television at radio, sa kadahilanang ang mga paksa ay hindi nakikita bilang prayoridad para sa broadcast media audiences.109

Editoryal na pushback laban sa mga pagtatatngka ng impluwesyang Tsino: At least Mayroong isang pambansang outlet ay kinilala na itinanggi ang pakiusap ng embahada ng Tsina na maglathala ng op-ed nang walang wastong labeling.110 Isang editor ng Manila Standard ang nagsabi na ang dyaryo ay tinatanggihan ang mga advertorials na hindi nakilala bilang ganon.111 Isang mamamahayag ng Philippine Starg ang nagsabi na ang mga mailing ads ay hindi pinapayagan sa kanilang pahayagan, na maaring ito ang dahilan kung bakit nililimitahan ng embahada ng Tsina ang advertising outlet nito para sa tuwirang pagsusulong ng mga proyekto nito.112 Ang komunidad ng Philippine journalism ay nagpakita ng pagkakaisa sa harapan ng pinaghihinalaang mga banta mula sa gobyerno ng Tsino, katulad nang ang isang tagapag-ulat ng ABS-CBN ay diumano’y hinabol ng mga barko ng Tsino at pinuna ng komentaristang pro-Duterte at pro-Beijing.113 Mga alituntunin sa Pag-uulat sa China: Noong March 2022, ang National Union of Journalists of the Philippines, isang malayang asosasyon independent association which representsna kumakatawan sa mga the interests of ng mga mamamahayag na Filipino journalists, ay naglimbag ng mga alituntunin sa pag-uulat sa China. Binigyang diin ng mga rekomendasyon nito ang transparency, pagsasarili ng editorial, kasama ang pag-iwas sa wikang racist at iginigiit ang terminolohiya na “West Philippine Sea” (over the South China Sea). Ang impetus para sa alituntuning ito ay nabanggit bilang resulta ng “pagtaas ng impluwensiya sa rehiyon sa pangkalahatan ng China, at sa Pilipinas.”114 Bago pa ito, ang Philippine Press Institute, ang pinakamatandang professional media organization ng Pilipinas, ay naglathala ng koda ng pag-uugali na may wikang generic tungkol sa pagprotekta sa saklaw mula sa impluwensiya ng “pansariling mga motibo at interes.”115 Sa mga silid aralan ng Journalism, ang impluwensiya ng taktika ng media ng CCP ay sinisimulan nang talakayin, katulad nang ito ay ipahayag ng Facebook na aalisin nito ang China-linked disinformation networks.116 Malakas na Pag-aalinlangan ng Publiko: Ang mga Filipino ay parang may mataas na pag-aalinlangan patungo sa China at sa CCP; ang mga tagamasid ay nagmumungkahi na ito ay bahagyang nag-uugat sa pamana ng impluwensiya US influence sa Pilipinas. Habang medyo mas mainit ang relasyon ni Duterte sa Beijing, maaaring ito ay nakaapekto sa mga pananaw ng maraming tao sa umpisa ng kanyang panunungkulan at ang kanyang kapangyarihan sa opinyon ng publiko tungkol sa isyu ay tila kumupas na pagdating ng panahon, lalo na ang pagtatalo sa teritoryo sa South China Sea na naging mas emosyonal na paksa para sa mamamayang Filipino. Nang may nabalita na isang Chinese vessel ang bumangga sa isang barkong pangingisda ng Pilipinas na parang “hit and run,” ang mga Filipinong users ay nagalit sa unang tugon ng gobyerno ng Tsina, na sinubukang bawasan ang insidente at parang sinisisi ang mangingisdang Filipino.117 Ang music video ng embahada ng Tsina Iisang Dagat (One Sea),118 na nagsulong ng tulong medikal ng Tsino at bilateral na pagkakaibigan sa panahon ng pandemya, ay nagdulot din ng pagpuna mula sa mga Filipinos sa social media na nakita ito bilang lantarang propaganda para sa paninindigan ng Beijing sa alitan sa teritoryo. Ang video ay ipinalabas noong April 23, 2020, sa pamamagitan ng social media accounts ng embahada ng China at ilang media outlets na pag-aari ng estado ng Pilpinas,119 na nagkaroon ng 100,000 dislikes sa YouTube wala pang isang linggo.120 Noong April 2021, ang kaparehong ahensya na tumulong sa paggawa ng video ay pumasok sa isang kasunduan na may mainstream cable channel ABS-CBN News para sa trilingual (Filipino, Mandarin, English) araw-araw na newscast, ngunit ang kasunduan ay kinasela matapos ang pagtutol ng publiko.121 Ang publiko ay may pag-aalinlangan sa propagandang taktika ng Intsik sa local na pahayagan. Ang ibang social media users ay pinupuna ang Philippine Star dahil sa lingguhan nitong pagtatampok sa China, na nagsasabi na ang pahayagan ay pumapayag na maging tagapagsalita “mouthpiece” ng CCP.122 Isang botohan na ginawa ng Reuters at Oxford University ang napag-alalam na 32 ng mga consumer ng mga balita sa Pilipinas ay may tiwala sa pangkalahatang balita, na isa sa pinakamababa sa mga numero sa 40 mga bansang sinuri.123 Ang kawalan ng pagtitiwalang ito ay maaaring maging doble na talim na sandata, sapagkat ito ay nagbibigay ng parehong pagtutol sa mga salaysay sa estado ng China at kahinaan sa disimpormasyon. Pulitical na pagtutol: Dagdag pa sa malawakang pagtutol sa mga aksyon ng China actions sa South China Sea, ang mga Pilipinong pulitiko ay nagpahayag din ng kanilang mga alalahanin tungkol sa impluwensiya ng media mula sa suportadong Beijing-backed na outlets. Halimbawa, nang ang Philippine state media ay naghanap na isahimpapawid ang mga programa ng Intsik noong 2018, ang mga senador na oposisyon ay naglabas ng isang resolusyon na tumatawag para sa pagsisiyasat sa pagsahimpapawid ng nilalaman ng Chinese content by state-run media.124 Mga Kahinaan Mga puwang sa lokal na dalubhasa sa Tsina: Ang malayang kadalubhasaan sa Tsina ay umiiral sa Pilipinas, ngunit ito ay parang nakakulong lamang sa akademikong lipunan. Karamihan sa mga unibersidad sa bansa ay mayroong Asian studies department, kasama ang ilan, katulad ng Ateneo de Manila University at De La Salle University, na naghahandog ng China studies programs. Ang lawak na kung saan ang mga eksperto sa akademiko ay kinunsulta ng mga mamamahayag ay malabo, ngunit karamihan sa mga nabanggit sa media ay tumalakay sa mga paksang may kaagad na kahalagahan sa relasyong bilateral katulad ng South China Sea. Ang pangunahing pagtutuon sa mga paksa, na kasalungat sa likas at mahalagang mga bahagi ng panloob na pulitiko ng Chinese party, pamamahala, at mga taktikang impluwensiya, ay maaaring makapinsala sa pagpapatibay ng katatagan sa mapilit at tiwaling aspeto ng impluwensiya ng CCP. Ang Philippine Association for Chinese Studies ay nag-uugnay sa matibay na pagpapaunlad ng komunidad ng mga iskolar ng Tsina, ngunit ang ilan sa kanilang mga pampublikong pangyayari ay parang pinagtatakpan ang mga sensitibong mga isyu katulad ng pagsugpo ng lipunang sibil sa Hong Kong at ang sistematikong pag-uusig ng Beijing sa mga tukoy na relihiyoso at etnikong mga minorya.125 Ang Manila-based Integrated Development Studies Institute (IDSI), na pinatatakbo ng mga negosyanteng Chinese Filipino, ay nagbabahagi ng mga kaduda-dudang nilalaman sa Facebook, na karamihan sa mga ito ay pro-China at kontra-US, kasama na ang mag salaysay mula sa pro-Beijing, pahayagang pro-Duterte na katulad ng Manila Times.126 Sa kabila ng pagkakaroon ng pro-Beijing na boses sa media commentary, karamihan sa mga lider ng pampublikong opinyon sa Pilipinas, ay parang medyo kritikal sa gobyerno ng Tsina. Dagdag pa rito, ang mga banyagang akademiko ay madalas na tinutukoy sa mga ulat sa media, na nagpapahiwatig na kahit na limitado ang kadalubhasaan ng China sa Pilipinas, ito rin ay na-access ng mga may kaalaman at mahusay na konektadong mamamahayag. Kasabay nito, ang kakulangan ng malayang kadalubhasaan ng Tsina na nakabase sa Pilipinas ay nagtataas ng panganib na ang saklaw ay magkukulang ng alinmang local nuance o pananaw sa mas malawak na broader China-related dynamics. Ito rin ay maaaring magdulot ng walang kaalam-alam na poot sa Chinese Filipino cultural institutions at sa Chinese diaspora. Mga kakulangan sa pag-label ng pinagmulan at nilalaman ng Chinese state media: Walang gabay mula regulasyon o katawan ng pansariling regulasyon kung o paano to lalagyan ng etiketa ang pinagmumulan sa media. Ang nilalaman mula sa Chinese state media is ay hindi tahasang nalalagyan ng etiketa ng pagkakaroon ng pinagmulan sa gobyerno, kahit na ang pangalan ang pinagmulan ay ibinigay. Minsan, maging ang pangalan ay mahirap hanapin, katulad ng mga artikulo sa PTV4 website, na kung saan ang mga pangalan ng Chinese outlets ay makikita sa napakaliliit na letra sa ibaba ng pahina.127 Ang ibang outlets ay hindi nagbibigay ng pahiwatig ng pag-mamay-ari. Ang Manila Bulletin, halimbawa, ay madalas na ikinukubli ang katotohanan na ang mga ulat na balita ay nanggaling sa Taiwan’s Central News Agency. Sa usaping pang internasyonal platforms,128 noong November 2021, ang Facebook ay naglagay lamang ng etiketa sa ilang mga pahina na pinatatakbo ng Chinese state outlets para sa Pilipinas; ang mga pahina ng Guangming Daily at China News Service,129 bukod sa iba pa, ay hindi rin nalagyan ng etiketa. Noong November 2021, ang YouTube ay hindi pa nalagyan ng etiketa ang CRI Filipino.130 Ang limitadong pangangalaga laban sa konsentrasyon ng media, impluwensiyang political at karahasan laban sa mga mamamahayag: Ang Pilipinas ay walang batas laban sa pagmamay-ari ng partisan ng media o mga paghihigpit sa salitang pagmamay-ari sa buong media formats.131 Dahil dito, ang sektor ng radio at telebisyon ay naging mataas ang konsentrasyon, na naging dahilan upang maging mahina sa impluwensyang politikal. Ang bansa ay nanantiling isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo para sa mga mamamahayag, dahilan sa mga atake-minsang nakakamatay- mula sa parehong estado at hindi estadong gumaganap. Ang pagalit na retorika ni Presidente Duterte patungkol sa mga miyembro ng media ay nagpalala ng nararanasang delikadong sitwasyon.132 Napulitikong paggamit ng pagbabawal sa pagmamay-ari ng banyaga: Ang Konstitusyon ng Pilipinas ay nagbabawal sa mga banyaga ng pagmamay-ari ng mass media, 133 kung saan ang karamihan sa demokratiko ay pumapayag sa 10-49 porsyento limitadong ng pag-mamay-ari ng banyaga. Ang pagbabawal ng bansa laban sa mass media investment ng mga dayuhan ay hawak bilang kasangkapan laban sa mga outlets na kritical sa gobyernong namumuno. Noong June 2022, ang Rappler ay inutusan na isara ang mga paglabag sa mga batas ng dayuhang pagmamay-ari, bukod sa mga iba pang regulasyon, kung sakaling ito ay nagdulot ng malawakang pagpuna mula sa mga grupo ng malayang mamamahayag.134 Epekto at opinyon ng publiko

Sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno ng Tsina at ang tono ng pakikisama na itinakda ni Presidente Duterte, ang opinyon ng boto ng publiko sa nakalipas na tatlong taon ay nagpahiwataig na ang mga Filipino hindi nagtitiwala sa Beijing at lumayo sa paniniwala na ang Tsina ay isang positibong impluwensiya at modelo.Noong July 2020, ang kompanya ng pagboto, Social Weather Stations (SWS) ay napag-alaman na ang pagtitiwala ng mga Filipino sa China ay bumaba mula sa “mahirap ” to “masama,” na kumakatawan sa pinaka mababang antas na naiulat mula noong April 2016 at ang pagbaba ng 9 na puntos mula sa mga sagot sa survey na naitala noong December 2019.135 Tatlo sa limang Filipinos na nasuvey ng SWS noong July 2020 ay naniwala na ang mga opisyal na Instik ay nagtago ng impormasyon sa mundo tungkol sa COVID-19 from, at 70 percent porsyento ng mga sumagot sa survey ay naniwala na ang China ay dapat papanagutin sa pandemya.136 Noong 2022, isang a survey ang isinagawa ng Singaporean ISEAS–Yusof Ishak Institute napag-alaman na 76 porsyento ng mga sumagot na mga Filipino ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa impuwensiyang pang ekonomiko ng Tsina’s sa Gitnang Silangang Asya at 1.5 porsyento lamang ang tumanaw dito bilang “benign at mabait na kapangyarihan.”137

Ang maramihang survey mula sa saklaw na mga panahon ay nagkumpirma na ang mga Filipino ay mayroong mas malaking tiwala at mas gusto ang Estados Unidos at ibang bansa maliban sa Tsina bilang isang bilateral na kapareha.138 Napag-alaman sa isang SWS survey mula September 2018 na 87 porsyento ng mga of Filipino ay isinasalang-alang na mahalaga para sa bansa na mabawi ang kontrol ng mga bahura na iniokupa ng Tsina.139 Isang June 2021 SWS survey ang nagpakita na ang damdaming ganito ay nananatiling malakas: 69 porsyento ng populasyon ang sumuporta sa panukala na magtayo ng mga imprastruktura sa pinag-aagawang teritoryo upang kontrahin ang impluwensiya ng Tsina.140 Ngunit ang June 2021 SWS survey ay nagpahiwatig rin na 40 porsyento ng populasyon ay nanatiling walang pagpapasya kung ang relasyon ba ng Beijing kay Duterte ay kapaki-pakinabang.141

Ang kawalan ng pampublikong pagtitiwala sa Tsina ay nagdulot ng ilang xenophobic backlash, na nagdudulot ng takot sa iba na nasa komunidad ng mga nagsasalita sa wikang Intsik,142 at nagpapababa ng pagkakaroon ng mga produkto ng kulturang Intsik sa Pilipinas.

Trajectory sa Hinaharap

Ang mga sumusunod ay ang mga potensyal na pag-unlad na may kaugnayan sa impluwensiya ng Beijing sa media sa Piipinas na dapat ay mahigpit na binabantayan sa mga susunod na mga taon.

Ang paparaming Chinese state media footprint sa social media: Ang domestikong pagsisikap upang labanan ang disimpormasyon at iba pang uri ng tagong impluwensiya ng Tsina ay maaring hindi makasabay sa bilis ng pamumuhunan ng Beijing, na humahantong sa pagtaas ng Chinese state media footprint sa social media. Mga problema sa pananalapi matapos ang COVID: Ang mga hamon sa pananalapi sa industriya ng media na pinalala ng mga epektong pang ekonomiko ng COVID-19, ay maaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa impluwensiya ng media ng estado ng Tsina. Ang pagpapalit ng saloobing pulitikal patungo sa Tsina: Ang banyayagang polisiya ng bansa patungkol sa Tsina ay maaring magbago sa ilalim ng bagong pangulo Ferdinand Marcos Jr., na umupo sa pwesto noong June 2022. Malamang na si Marcos ay susuporta ng mas malakas na ugnayan sa Tsina nang hindi umaatras mula sa malakas na paninindigan sa South China Sea.143 Pag-uulat tungkol sa Tsina: Noong March 2022, ang Philippines National Union of Journalist ay naglabas ng hanay ng mga alituntunin na may pagbalangkas kung paano mag-uulat tungkol sa Tsina, ang pinakaunang ganitong uri sa rehiyon. Ito ay nakasabay ng pagtaas ng atensiyon sa impluwensiya ng gobyerno ng Tsina sa Pilipinas. Panoorin kung paano umuunlad ang pagsaklaw sa Tsina at kung ang mga ibang mga mamamahayag sa rehiyon ay ginaya ang nasimulang ganitong inisyatiba.

On Philippines

See all data, scores & information on this country or territory.

See More
 • Global Freedom Score

  55 100 partly free
 • Internet Freedom Score

  65 100 partly free